APROACH 250SC – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH LEM LÉP HẠT GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE