ARATAT 350WP - CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI GÂY HẠI Archives - AGRICULTURE
ARATAT 350WP – CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI GÂY HẠI
THUỐC BVTV

ARATAT 350WP – CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI GÂY HẠI

THÀNH PHẦN :  Tetramethrin......75g/kg Lambda-cyhalothrin......25g/kg Thiamethoxam......250g/kg Phụ gia vừa đủ......1kg CÔNG DỤNG :  ARATAT 350WP chứa 3 hoạt chất Tetramethrin, Lambda-C
Read More