ARATAT 350WP CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI – AGRICULTURE
ARATAT 350WP CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI, MUỖI, RỆP, CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT
THUỐC BVTV

ARATAT 350WP CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG HIỆU BA CON RẦY ĐẶC TRỊ RUỒI, MUỖI, RỆP, CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT

THÀNH PHẦN :  Tetramethrin......75g/kg Lambda-cyhalothrin......25g/kg Thiamethoxam......250g/kg Phụ gia vừa đủ......1kg CÔNG DỤNG :  ARATAT 350WP chứa 3 hoạt chất Tetramethrin, Lambda-C
Read More