ASEAND THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
ASEAND THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

ASEAND THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Tên thương mại ASCEND 20sp – Thuốc trừ sâu Hoạt chất Acetamiprid 20% Quy cách 8 gr Công dụng Thuốc trừ sâu rầy có khả năng nội hấp, đặc trị rầy n...
Read More
ASEAND THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

ASEAND THUỐC ĐẶC TRỊ RẦY NÂU HẠI CÂY TRỒNG

Tên thương mại ASCEND 20sp – Thuốc trừ sâu Hoạt chất Acetamiprid 20% Quy cách 8 gr Công dụng Thuốc trừ sâu rầy có khả năng nội hấp, đặc trị rầy n...
Read More