ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

ATC P500 made in USA. * Thể tích thực: 400ml * Thành phần: P2O5hh 42%, K2Ohh 9%, pHH2O 4, tỷ trọng 1.4 * Tác dụng vượt trội: – Đối với cây ăn trái: sản phẩm 100% Phosphite, giúp ngăn chặn tr
Read More