ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ VI KHUẨN GÂY BỆNH HẠI CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ VI KHUẨN GÂY BỆNH HẠI CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

ATC PHOS 500 ĐẶC TRỊ VI KHUẨN GÂY BỆNH HẠI CÂY TRỒNG

ATC P500 made in USA. * Thể tích thực: 400ml * Thành phần: P2O5hh 42%, K2Ohh 9%, pHH2O 4, tỷ trọng 1.4 * Tác dụng vượt trội: – Đối với cây ăn trái: sản phẩm 100% Phosphite, giúp ngăn chặn tr
Read More