ATHUOCTOP 480SC THUỐC ĐẶC TRỊ THAN THƯ CHO XOÀI – AGRICULTURE
ATHUOCTOP 480SC THUỐC ĐẶC TRỊ THAN THƯ CHO XOÀI
Côn Trùng Gây Hại

ATHUOCTOP 480SC THUỐC ĐẶC TRỊ THAN THƯ CHO XOÀI

THÀNH PHẦN: Azoxystrobin: 200 g/lít Difenoconazole: 80 g/lít Tricyclazole: 200 g/lít CÔNG DỤNG: AthuocTop 480 SC là sản phẩm duy nhất có sự kết hợp và cộng hưởng hoàn hảo của 3 hoạt chấ
Read More