AVALON 8WP – THUỐC ĐẶC TRỊ BỆNH HÉO XANH TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE