AZOXY GOLD 600SL – VUA TRỊ CHÁY LÁ DỪA GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
THUỐC BVTV

AZOXY GOLD 600SL – VUA TRỊ CHÁY LÁ DỪA GÂY HẠI CHO CÂY TRỒNG

Thành phần: Azoxystrobin: 100 g/l Chlorothalonil: 500 g/l Công dụng: Azoxystrobin là hoạt chất thuốc trừ bệnh có tác động nội hấp mạnh, có hiệu lực trừ bệnh cao và kéo dài. Đặc biệt, Azoxystr
Read More