BẢNG THỐNG KÊ CÁC LOẠI PHÂN ĐẠM – AGRICULTURE
BẢNG THỐNG KÊ CÁC LOẠI PHÂN ĐẠM
Bài Viết Chọn Lọc

BẢNG THỐNG KÊ CÁC LOẠI PHÂN ĐẠM

1. Phân Amoni / Amôn Amoni sunfat (A.S – SA) 20-21% N 23-24% S Amon clorua 22.5-23% N 73% Cl Diamoni photphat – DAP 18-20% N 46-50% P2O5 Urê viê...
Read More