BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE
BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA
Hoạt Chất Diệt Nấm

BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẠO ÔN TRÊN CÂY LÚA

HUỐC TRỪ BỆNH BASU 250WP_ĐẶC T_RỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN_THỐI NHŨN BẮP CẢI : Thành phần: – Bismerthiazol………………250g/kg – Phụ gia……………………..750g/kg Quy cách: gói 80g và 400g ĐẶC TÍNH SẢN PH
Read More