BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒM TRÊN CÂY RỒNG Archives - AGRICULTURE
BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒM TRÊN CÂY RỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BASU 250WP_ĐẶC TRỊ BỆNH ĐỐM VÒM TRÊN CÂY RỒNG

THUỐC TRỪ BỆNH BASU 250WP_ĐẶC T_RỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN_THỐI NHŨN BẮP CẢI : Thành phần: – Bismerthiazol………………250g/kg – Phụ gia……………………..750g/kg Quy cách: gói 80g và 400g ĐẶC TÍNH SẢN P
Read More