BASU 250WP_ĐẶC TRỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BASU 250WP_ĐẶC TRỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BASU 250WP_ĐẶC TRỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN TRÊN CÂY TRỒNG

MÔ TẢ ĐÁNH GIÁ (0) THUỐC TRỪ BỆNH BASU 250WP_ĐẶC T_RỊ CHÁY BÌA LÁ LÚA DO VI KHUẨN_THỐI NHŨN BẮP CẢI : Thành phần: – Bismerthiazol………………250g/kg – Phụ gia……………………..750g/kg Quy cách: ...
Read More