BELLKUTE 40WP – THUỐC TRỪ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BELLKUTE 40WP – THUỐC TRỪ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BELLKUTE 40WP – THUỐC TRỪ BỆNH NẤM HỒNG TRÊN CÂY TRỒNG

CÓ THỂ TRỪ ĐƯỢC NHIỀU LOẠI BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG NHƯ: + PHẤN TRẮNG CÂY HOA HỒNG, SƯƠNG MAI TRÊN BẦU BÍ DƯA. + THÁN THƯ HẠI ỚT,…. + Bệnh vàng lá trên cây lúa  CÁCH DÙNG: DÙNG 10-13G BÌNH 16L NƯỚC 16-
Read More