BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG Archives - AGRICULTURE
BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Cyantraniliprole…100g/L, Chất phụ gia:…900g/L Công dụng:  Benevia 100OD chuyên phòng trừ các loại sâu hại như: bọ phấn, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu sọc trắng,…. trên các đối t...
Read More
BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG
Côn Trùng Gây Hại

BENEVIA 100OD – THUỐC ĐẶC TRỊ SÂU XANH HẠI CÂY TRỒNG

Hoạt chất: Cyantraniliprole…100g/L, Chất phụ gia:…900g/L Công dụng:  Benevia 100OD chuyên phòng trừ các loại sâu hại như: bọ phấn, bọ trĩ, sâu vẽ bùa, sâu xanh, sâu sọc trắng,…. trên các đối tượng
Read More