BENEVIA 200SC – ĐẶC TRỊ TẬN GỐC CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
THUỐC BVTV

BENEVIA 200SC – ĐẶC TRỊ TẬN GỐC CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT TRÊN CÂY TRỒNG

Thành phần :  Cyantranilipprole...200g/L Chất phụ gia...800g/L Công dụng :  Benevia® 200SC là thuốc trừ sâu thế hệ mới nhóm 28 (Diamide) chuyên phòng trừ các loài côn trùng chích hút và miệng nh
Read More