BỆNH CHỔI RỒNG TRÊN CÂY NHÃN VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH CHỔI RỒNG TRÊN CÂY NHÃN VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ

Bệnh chổi rồng trên nhãn là một dịch bệnh rất nguy hiểm ở ĐBSCL, đặc biệt trên giống nhãn tiêu da bò... Bệnh lây lan rất nhanh, làm giảm năng suất đáng kể, khiến bà con phải đốn bỏ thay cây trồ
Read More