BỆNH ĐỐM LÁ PHYLLOSTICTA – AGRICULTURE
BỆNH ĐỐM LÁ PHYLLOSTICTA
Cây Cảnh - Bonsai

BỆNH ĐỐM LÁ PHYLLOSTICTA

BỆNH ĐỐM LÁ PHYLLOSTICTA TRÊN HOA HỒNG (phyllosticta leaf spot disease) Bệnh đốm lá Phyllosticta phổ biến hơn bệnh đốm đen và thán thư đối với cây hồng, bệnh đốm lá thường bẳt đầu xuất hiện và
Read More