BỆNH GLASSSER – BỆNH VIÊM ĐA XOANG TRÊN HEO – AGRICULTURE
BỆNH GLASSSER – BỆNH VIÊM ĐA XOANG TRÊN HEO
Phòng Và Trị Bệnh Cho Vật Nuôi

BỆNH GLASSSER – BỆNH VIÊM ĐA XOANG TRÊN HEO

Bệnh Glasser trên heo là một bệnh có mặt khắp nơi trên thế giới và đã gây ra những thiệt hại không hề nhỏ cho ngành chăn nuôi, nhất là từ sau khi bệnh tai xanh (PRRS) hoành hành. Bệnh do vi khuẩn Haem
Read More