BỆNH HẠI MỚI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC Archives - AGRICULTURE
KỸ THUẬT TRỒNG SẦU RIÊNG

BỆNH HẠI MỚI TRÊN CÂY SẦU RIÊNG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Sầu riêng là một trong những cây trồng có nhiều dịch hại tấn công và gây hại nhiều nhất. Theo ghi nhận từ thực tiễn cho thấy, có hơn 10 đối tượng gây hại như sâu đục cành, đục trái, nhện đỏ, bọ trĩ, t
Read More