BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG TRÊN CÂY ỚT – AGRICULTURE
BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG
Cây Ớt

BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG

BỆNH KHẢM ĐINH LĂNG TRÊN CÂY ỚT CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Những triệu chứng điển hình của các cây ớt nhiễm vi rút khảm linh lăng alfalfa mosaic là một vết khảm màu vàng hoặc hơi trắng đặc tr
Read More