Bệnh khảm dưa chuột trên cây ớt – AGRICULTURE
BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT
Cây Ớt

BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT

BỆNH KHẢM DƯA CHUỘT TRÊN CÂY ỚT Mầm bệnh: Vi rút khảm dưa chuột cucumovirus (CMV) CÁC TRIỆU CHỨNG VÀ DẤU HIỆU Các triệu chứng trên những cây ớt nhiễm vi rút khảm dưa chuột cucumovirus có
Read More