BỆNH KHÔ TRÁI) TRÊN CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
CÁCH TRỊ BỆNH THỐI TRÁI (BỆNH THÁN THƯ, BỆNH KHÔ TRÁI) TRÊN CÂY CÀ PHÊ
Bài Viết Chọn Lọc

CÁCH TRỊ BỆNH THỐI TRÁI (BỆNH THÁN THƯ, BỆNH KHÔ TRÁI) TRÊN CÂY CÀ PHÊ

Bệnh thán thư (có nơi gọi là bệnh khô cành, khô quả, thối quả) do nấm Colletotrichum coreanum gây ra, là một trong vài dịch hại quan trọng trên cây cà phê, đặc biệt là vào mùa mưa.  1. Dấu hiệu bệnh
Read More