BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ – AGRICULTURE
BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH KHÔ VẰN HẠI LÚA VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Bệnh khô vằn là một trong những bệnh hại khá phổ biến trên cây lúa nó gây ảnh hưởng không nhỏ tới năng xuất, phẩm chất lúa gạo khi thu hoạch. Để giúp bà con nhân dân nhận biết và phòng trừ bệnh một cá
Read More