BỆNH LOÉT ĐỐM LÁ VI KHUẨN GÂY HẠI CHO CÂY BƯỞI – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH LOÉT ĐỐM LÁ VI KHUẨN GÂY HẠI CHO CÂY BƯỞI

Tên khoa học: Xanthomonas campestris Đối tượng cây trồng bị hại: Các loại cây có múi như cam,quýt, chanh, bưởi.. Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh loét vi khuẩn Xanthomonas campestris Ban đầu vế
Read More