BỆNH PHẤN TRẮNG VÀ GIẢ SƯƠNG MAI TRÊN CÂY THUỘC HỌ BẦU BÍ – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH PHẤN TRẮNG VÀ GIẢ SƯƠNG MAI TRÊN CÂY THUỘC HỌ BẦU BÍ

Cây họ bầu bí (mướp đắng, dưa leo, dưa hấu, bí xanh, bí đỏ...) rất mẫn cảm với bệnh phấn trắng và giả sương mai. Khi điều kiện thời tiết thuận lợi thì chúng phát sinh gây hại rất nhanh, làm ảnh hưở
Read More