BỆNH PHẤN TRẮNG – AGRICULTURE
BỆNH PHẤN TRẮNG
Cây Chôm Chôm - Rambutan

BỆNH PHẤN TRẮNG

BỆNH PHẤN TRẮNG Tác nhân: Do nấm Oidium sp gây ra. Triệu chứng:  Nấm chủ yếu gây hại trên hoa, trái non và lá non trên các vườn chôm chôm. Trên bề mặt lá bị bao phủ một lớp nấm màu trắng xá
Read More