Bệnh rệp bông hại Cam Sành và cách phòng trừ – AGRICULTURE
BỆNH RỆP BÔNG
Cây Ăn Quả

BỆNH RỆP BÔNG

BỆNH RỆP BÔNG HẠI CAM SÀNH VÀ CÁCH PHÒNG TRỪ  Bệnh Rệp bông (Planococcus lilacinus) là một loài côn trùng đa thực, chúng gây hại hàng chục loại cây trồng khác nhau, trong đó có cây cam sành. C
Read More