BỆNH THỐI ĐỎ (BỆNH RƯỢU) TRÊN CÂY MÍA – AGRICULTURE
BỆNH THỐI ĐỎ (BỆNH RƯỢU) TRÊN CÂY MÍA
Tin tức

BỆNH THỐI ĐỎ (BỆNH RƯỢU) TRÊN CÂY MÍA

Tên khoa học: Collectotrichum falcatum Went. Bệnh thường gặp ở hầu hết các giống mía của ta. Tác nhân gây bệnh là nấm Collectotrichum falcatum Went. hoặc Physalospora tucumanesis Peg. Bệnh có thể xâm
Read More