BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ GÂY HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ GÂY HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI

Tên khoa học: Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium spp., Fusarium spp. Điều kiện phát sinh, phát triển bệnh vàng lá thối rễ Phytophthora spp., Rhizoctonia solani, Sclerotium spp., Fusari
Read More