BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH VÀNG LÁ THỐI RỄ TRÊN CÂY CÓ MÚI

Bệnh vàng lá thối rễ là do nhiều tác nhân bao gồm Fusarium, Pythium, Phytophthora, Rhizoctonia, tuyến trùng và nhện hại rễ gây ra. Bệnh không xuất hiện ngay mùa mưa, lúc đất bị oi nước, mà thường xuất
Read More