BỆNH VI KHUẨN VIRUS TÀN LỤI GÂY HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BỆNH VI KHUẨN VIRUS TÀN LỤI GÂY HẠI TRÊN CÂY CÓ MÚI

Tên khoa học: Tristeza, Closterovirus Tác nhân gây hại của bệnh vi khuẩn Tristeza Bệnh gây lõm thân gỗ Virus gây bệnh là Closterovirus có dạng sợi dài với kích thước 11 x 2.000 µm (Bar-Joseph và
Read More