BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL – AGRICULTURE
LOẠI BỎ CÁC THUỐC BVTV CÓ CHỨA HOẠT CHẤT CARBENDAZIM, BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL
Bài Viết Chọn Lọc

LOẠI BỎ CÁC THUỐC BVTV CÓ CHỨA HOẠT CHẤT CARBENDAZIM, BENOMYL VÀ THIOPHANATE METHYL

Carbendazim, Benomyl và Thiophanate Methyl là những hợp chất hóa học thuộc nhóm Benzimidazole. Trên thực vật, trong nước và ngoài môi trường, Benomyl và Thiophanate Methyl nhanh chóng bị chuyển hóa ch
Read More