BÍ – AGRICULTURE
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

CÁCH PHÂN BIỆT VÀ PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG, GIẢ SƯƠNG MAI HẠI CÂY RAU HỌ BẦU, BÍ

Đến nay, toàn huyện đã gieo trồng được gần 800 ha rau, đậu vụ Xuân, trong đó cây rau họ bầu bí ước khoảng trên 100 ha (bí đỏ, bí xanh, bầu, mướp,...). Hiện bầu bí trà sớm đang để quả - phát triển quả;
Read More