BIỆN PHÁP DIỆT TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP DIỆT TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP DIỆT TUYẾN TRÙNG GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA

Tên khoa học: Ditylenchus angutus 1. Triệu chứng bệnh - Trong suốt giai đoạn sinh trưởng của cây lúa, tuyến trùng gây hại tạo ra các vết bệnh làm trắng lá và từ phần đọt bông hoặc gốc lá trở lên.
Read More