BIỆN PHÁP GIÚP HẠN CHẾ BỆNH XƠ ĐEN TRÊN CÂY MÍT – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP GIÚP HẠN CHẾ BỆNH XƠ ĐEN TRÊN CÂY MÍT
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP GIÚP HẠN CHẾ BỆNH XƠ ĐEN TRÊN CÂY MÍT

Thời gian qua, hiện tượng xơ đen trên mít Chanrai đã làm giảm chất lượng trái, gây thất thu cho nhiều nông dân. Mới đây, PGS.TS Lê Văn Bé, Trường Đại học Cần Thơ đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu nguyên
Read More