BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍNH HÚT
Mô hình nông nghiệp

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍNH HÚT

BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC VƯỜN CHANH, BƯỞI BỊ CÔN TRÙNG CHÍCH HÚT Câu hỏi: Chanh, bưởi trồng được 5 tháng. Khi cây ra lá non thì lá thì bị xoăn, sau đó bị lấm chấm và héo, chết đoạn chồi tầm 20cm. Ch
Read More