BIỆN PHÁP PHÒNG BỆNH CHẾT NHANH CHẾT CHẬM TRÊN CÂY HỒ TIÊU – AGRICULTURE