BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ LÁ TRÊN HOA CÚC

Triệu chứng: Triệu chứng bệnh thể hiện chủ yếu trên lá, một số trường hợp gây hại chồi và hoa. Lá bị bệnh biến màu, đồng thời xuất hiện các đốm vàng nhạt hoặc vàng nâu phân biệt rõ rệt với gân lá. ...
Read More