BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA HIỆU QUẢ NHẤT – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA HIỆU QUẢ NHẤT
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH KHÔ VẰN GÂY HẠI TRÊN CÂY LÚA HIỆU QUẢ NHẤT

Bệnh khô vằn còn được gọi là bệnh đốm vằn là một loại bệnh quan trọng trên cây lúa vì bệnh thường xảy ra và gây thiệt hại khá nặng đến năng suất lúa. Trong những trường hợp nhiễm nặng mức thất thu năn
Read More