BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOBIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOA CÚCA CÚC – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOA CÚC
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN HOA CÚC

  Bệnh do nấm Oidium chrysanthemi gây ra. Nấm bệnh phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 15-25 độ C. Triệu chứng gây hại: Vết bệnh xuất hiện chủ yếu trên lá non, những phần non của cây đang tăng
Read More