BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN VẢI THIỀU – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN VẢI THIỀU
BỆNH TRÊN CÂY TRỒNG

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỆNH SƯƠNG MAI GÂY HẠI TRÊN VẢI THIỀU

Do những ngày qua trời mưa phùn, độ ẩm cao đã tạo điều kiện cho bệnh sương mai phát sinh và gây hại rải rác trên cây vải.   Mặc dù bệnh mới chỉ xuất hiện ở mật độ thấp nhưng dự báo nhữn...
Read More