BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ BỌ XÍT MUỖI GÂY HẠI TRÊN CÂY TRỒNG

Bọ xít muỗi tại Việt Nam được biết đến là một loài côn trùng gây hại trên cây công nghiệp như điều, ca cao là chính. Tuy nhiên, hiện nay với tình hình biến đổi khí hậu, đa dạng cây trồng và mùa vụ...
Read More