BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH TRÊN CÂY CÓ MÚI – AGRICULTURE
THUỐC BVTV

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ RẦY CHỔNG CÁNH TRÊN CÂY CÓ MÚI

Rầy chổng cánh có tên khoa học là Diaphorina citri Kuwayana, thuộc họ Psyllidae, bộ Homoptera. Rầy chổng cánh là loại sâu hại phổ biến trên cây họ cam quýt. Ấu trùng và trưởng thành (thành trùng) rầ...
Read More