BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CAM – AGRICULTURE
THUỐC BVTV

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ SÂU VẼ BÙA GÂY HẠI TRÊN CAM, QUÝT

Sâu vẽ bùa có tên khoa học là Phyllocnistic citrella, họ Gracillariidae, bộ Lepidoptera. Sâu có nguồn gốc Châu Á và gây hại các vùng trồng cây có múi khắp thế giới. Nhận diện: Trên cam quýt, sâu gâ
Read More