BIÊN PHÁP PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY CÀ PHÊ – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY CÀ PHÊ
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TUYẾN TRÙNG HẠI CÂY CÀ PHÊ

Tuyến trùng là những sinh vật sống trong đất thuộc ngành Nematoda thường có kích thước nhỏ phải quan sát quan kính hiển vi, tuyến trùng sống ký sinh ở nhiều bộ phận của cây tuy nhiên rễ là nơi gặp nhi
Read More