BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CARE Ở CHÓ – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CARE Ở CHÓ
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH CARE Ở CHÓ

Bệnh care (Sài sốt) là một bệnh rất nguy hiểm ở chó và có thể gây chết chó con từ 2 - 6 tháng tuổi. Chó trưởng thành trên một năm tuổi ít thấy mắc bệnh này (ít chứ không phải là không có). Vì bệnh chư
Read More