BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP (METHOD IN PREVENTION AND TREATMENT MEALYBUG) – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP (METHOD IN PREVENTION AND TREATMENT MEALYBUG)
Quy trình sử dụng thuốc BVTV

BIỆN PHÁP PHÒNG VÀ TRỊ RỆP SÁP (METHOD IN PREVENTION AND TREATMENT MEALYBUG)

1. Mô tả hình thái rệp sáp Rệp sáp mang tên gọi như vậy là vì trên cơ thể của con cái từ giai đoạn ấu trùng tuổi 3 trở đi có cơ thể được bao phủ 1 lớp bột sáp. Con cái không có cánh và dài 5 mm. Chú...
Read More