BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY XOÀI – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY XOÀI
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DỊCH HẠI TRÊN CÂY XOÀI

Xoài có giá trị kinh tế cao và được xử lý ra hoa quanh năm. Ở điều kiện khí hậu của khu vực phía Nam, Việt Nam thì vô cùng thuận lợi cho sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại. Để kiểm soát sâu bện
Read More