BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SÂU VẼ BÙA TRÊN CÂY CÓ MÚI (PHYLLOCNISTIS CITRELLA) – AGRICULTURE
BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SÂU VẼ BÙA TRÊN CÂY CÓ MÚI (PHYLLOCNISTIS CITRELLA)
Bài Viết Chọn Lọc

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SÂU VẼ BÙA TRÊN CÂY CÓ MÚI (PHYLLOCNISTIS CITRELLA)

1. Đặc điểm hình thái và tập quán gây hại Trưởng thành là một loại bướm rất nhỏ, thân hình mỏng mảnh, dài khoảng 2 mm, thường hoạt động về đêm, ban ngày ẩn dưới lá. Sâu vẽ bùa đẻ trứng...
Read More